احیاء و توسعه صنایع دستی روستایی مازندران

احیاء و توسعه صنایع دستی روستایی مازندران

  استاندار مازندران با اشاره به اینکه صنایع دستی بخش عظیمی از اقتصاد روستایی را تامین می کند خواهان احیای صنایع دستی و رونق بخشی به آن شد. ربیع فلاح جلودار در دیدار با رئیس سازمان میراث‌فرهنگی ، صنایع دستی[ادامه خبر]