از عمو رجب‌های میلیونر تا باند متکدیان

 از عمو رجب‌های میلیونر تا باند متکدیان

آمل – الناز پاک نیا: معضل متکدیان در شهر آمل در سال های اخیر به گره ای چند پیچ تبدیل شده است؛ جولان متکدیان اعتراضات زیادی از سوی مردم را در پی داشته است.در غروب های گرم تابستان و حتی[ادامه خبر]