اعضای هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی‌نویسان ایران_ شعبه مازندران تعیین شدند

اعضای هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی‌نویسان ایران_ شعبه مازندران تعیین شدند

اعضای هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی‌نویسان ایران_ شعبه مازندران تعیین شدند.
غلامحسن ترحمی، نعمت قربانی از جامعه پیشکسوتان
احسان فضلی اصانلو نماینده عکاسان و دبیر هیئت مدیره
میثم یوسفی نماینده صدا
مهدی غلامی نماینده سیما
حسین فرهادی نویسندگان
سمانه قلی پور نماینده بانوان
سیدهادی میرعمادیان بازرس

همچنین احسان فضلی اصانلو به عنوان دبیر هیات مدیره تعیین شد.

عبداللهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک و منوچهر زندی دبیرکل افتخاری انجمن ورزشی‌نویسان ایران و عضو مادام العمر فدراسیون جهانی ورزشی‌نویسان نیز در این نشست حضور داشتند.