ضرورت توجه به محصولات بومی برای ایجاد اشتغال؛

تمشک، سوغات تابستانه کوهساران سوادکوه

تمشک، سوغات تابستانه کوهساران سوادکوه

گزارش-حلیمه خادمی : میوه های جنگلی در مازندران ظرفیت مهم جهت کسب درآمد به شمار می روند. در فصل بهار،تابستان و پاییز خانواده های مازندرانی به صورت خانوادگی و دست جمعی با ورود به جنگل ها بدون صرف هزینه کاشت[ادامه خبر]