استاندار مازندران در جلسه شورای اطلاع رسانی استان؛

شاخص های اقتصادی مازندران رو به رشد است / اطلاع رسانی باید درست و هدفمند باشد

شاخص های اقتصادی مازندران رو به رشد است / اطلاع رسانی باید درست و هدفمند باشد

استاندار مازندران به اهمیت مخاطب شناسی در امر اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: در اطلاع رسانی؛ جامعه مخاطب با طیف گسترده و فراگیر باید دیده شود.  به گزارش حرف آنلاین، محمد اسلامی، در جلسه شورای اطلاع رسانی استان بر[ادامه خبر]