استاندار مازندران در شورای اداری مطرح کرد:

پایان پروژه‌ها ملاک ارزیابی عملکرد مدیران است

پایان پروژه‌ها ملاک ارزیابی عملکرد مدیران است

استاندار مازندران در نخستین شورای اداری با مدیران استان اتمام حجت کرد و پایان پروژه های نیمه تمام را ملاک ارزیابی مدیران در استان اعلام کرد. برخی پروژه های نیمه تمام در پایان امسال و برخی در سال آینده تکمیل[ادامه خبر]