ضرورت ایجاد پتانسیل در مازندران / تورم از کسری بودجه دولت سرچشمه می گیرد

رئیس خانه صمت مازندران با تاکید بر اینکه ایجاد پتانسیل در مازندران یک امر ضروری است، گفت : تورم موضوع اساسی است که مهمترین آن از کسری بودجه دولت سرچشمه می گیرد.

سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفت و گو با حرف آنلاین با تاکید بر دو موضوع مهمی که مقام معظم رهبری به عنوان شعار سال انتخاب کردند، گفت : این موضوعات شعار سال نیست، بلکه یک دستور بزرگ اجتماعی است که تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با همت زیاد آن را اجرا کنند.

وی با اشاره به مهار تورم، افزود : این موضوع مالیات خفته‌ای است که همه هموطنان ما بدون این که نفعی برایشان داشته باشد پرداخت می کنند و رشد تولید هم در حقیقت حلقه ی مفقوده ای است که سالها ما را رنج می دهد تا بتواند اختلاف بین ثروت و نقدینگی موجود در جامعه ای که داریم را رفع کند.

مجتبی رضوی تبیین یک راهبرد و استراتژی را برای اینکه بتواند شعار سال را عملیاتی کند، بسیار پر اهمیت برشمرد و اظهار کرد : شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر تورم مهار نشود، آن اندک دهک متوسطی که داریم از دست می رود و در کشور به سمت فقر پیش می رویم.

رئیس خانه صمت مازندران با اذعان به اینکه حاکمیت وظایف ملی و دولتی در بخش تورم بر عهده دولت می باشد، تصریح کرد : تورم موضوع اساسی است که مهمترین آن از کسری بودجه دولت سرچشمه می گیرد و این کسری بودجه اعداد بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد : رشد نقدینگی در شش ماه دوم سال گذشته ۳۶ درصد بود که عدد بسیار زیادی است و می‌تواند کشور را به رکود عجیب و غریبی رو به رو کند.

این مسئول با عنوان اینکه مردم و تشکل ها نمی توانند تورم و نقدینگی را حل کنند، خاطر نشان کرد : در بخش تولید همه می توانند مشارکت داشته باشند و واحدهای تولیدی و دولتمردان برای این که راه را برای رشد تولید مهیا کنند باید برخی از پتانسیل هایی که وجود دارد را به فعل در آورند.

رضوی ایجاد پتانسیل ها را بسیار مهم دانست و بیان کرد : اصلی ترین مسئله ای که باید صورت گیرد، این است که ما اقتصاد را قابل پیش بینی کنیم و تثبیت اقتصاد را در شرایط موجود به گونه ای که قدرت برنامه‌ریزی را به سرمایه گذار یا واحدهای تولیدی برای تولید یک دورنما بدهد ، مهیا کنیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه در استان مازندران پتانسیل‌هایی وجود دارد که تبدیل آن به فعل را باید مهیا کنیم، تاکید کرد : امکاناتی در استان داریم که مولدسازی آن بسیار کمک کننده است و رفع موانع ای که در مقابل رشد تولید قرار دارد و همچنین تامین سرمایه های در حال گردش واحدهای صنعتی و معدنی می تواند موثر باشد.

او ایجاد امکانات مراودات بین المللی و افزایش صادرات را از مواردی دانست که در استان می توان پیگیری کرد.

مجتبی رضوی اظهار کرد : دستگاه های اجرایی در صدور مجوز تا رفع بعضی از موانع کسب و کار در رشد تولید، می توانند موثر باشند.