بیش از ۶ هزار نوجوان از مزایای طرح مانا در مازندران برخوردار شدند

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ تسهیلگر آموزش دیده و متخصص در طرح مانا استان مازندران فعالیت کرده اند، گفت: در طول سه سال اجرای برنامه بیش از ۶ هزار نفر از نوجوانان دختر و پسر در مناطق حاشیه، آسیب خیز، کم برخوردار و روستایی استان از مزایای این طرح برخوردار شدند.

به گزارش حرف آنلاین ؛ فریبا بریمانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه اجرای طرح مانا (مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران) موجب پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب های فردی و اجتماعی در بین نوجوانان می شود، اظهار کرد: طرح مانا با هدف غنی سازی اوقات فراغت، اصلاح نگرش در جهت جمع گرایی و کار گروهی و همچنین افزایش شناخت نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعی ویژه نوجوانان گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ طراحی شده است.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۰۰ تسهیلگر آموزش دیده و متخصص در طرح مانا استان مازندران فعالیت کرده اند، افزود: در طول سه سال اجرای برنامه بیش از ۶۰۰۰ نفر از نوجوانان دختر و پسر در مناطق حاشیه، آسیب خیز، کم برخوردار و روستایی استان از مزایای این طرح برخوردار شدند.

مدیرکل بهزیستی مازندران اجرای بیش از ۵۰۰ پروژه اجتماع محور توسط نوجوانان زیر پوشش بهزیستی مازندران را از دستاوردهای طرح مانا برشمرد و تصریح کرد: این نوجوانان از حمایت های مادی و معنوی سازمان بهزیستی کشور، خانواده ها و ذینفعان دولتی و غیر دولتی برخوردار شده اند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ با تربیت بیش از ۵۰ تسهیلگر جدید، این برنامه در تمامی شهرستان های استان با همکاری مؤسسات جمعیت همیاران سلامت روانی اجتماعی و مراکز مثبت زندگی تحت نظارت توسط معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران آغاز به کار کرد و در دست اجرا است.

قابل ذکر است، در حال حاضر قریب به ۲۱۰۰ نوجوان دختر و پسر در این برنامه در حال فعالیت هستند.