خودزنی به سبک برخی از اهالی رسانه !

حرف آنلاین:به دلیل همزمانی روز خبرنگار امسال با عاشورای حسینی، مراسم این روز در شهرهای مختلف استان به تعویق افتاد و در روزهای اخیر شاهد بزرگداشت روز خبرنگار توسط دستگاه‌های مختلف اداری، اجرایی و انتظامی هستیم

امسال در اغلب مراسم مرتبط با روز خبرنگار، برگزارکنندگان ابتدا تریبون را به خبرنگاران داده‌اند تا اعتراضی که سال‌ها از سوی اهالی رسانه خطاب به مسئولان گفته می‌شود که “حداقل در روز خبرنگار، پای صحبت‌های فعالان این عرصه بنشینید” عملی شود.

اما گویا سال‌ها تقاضای صحبت کردن و دیده نشدن، باعث شده، برخی اهالی رسانه که سخنرانان این مراسم بوده‌اند بیراهه رفته و نوک پیکان را به سمت همکاران خود بگیرند.

در برنامه‌هایی که به نام روز خبرنگار بوده، به جای درخواست‌های صنفی و شغلی، عده‌ای سخنانی بر زبان رانده و واکنش تند همکاران را به همراه داشته‌اند.

به عنوان یک خبرنگار که در مراسم بزرگداشت مشاغل مختلف، جهت پوشش اخبار حضور می‌یابیم هیچ ندیده‌ایم شاغلان در آن عرصه، در یک برنامه رسمی که مسئول کشوری، استانی یا شهرستانی حضور داشته باشد به تخریب و تضعیف همکاران خود بپردازند و به قول معروف بگویند “ماست ما ترش است.”

اگرچه به بی در و پیکر بودن حوزه رسانه و نبود آموزش‌های لازم برای ورود به این عرصه، اعتراض داریم اما معتقدیم مراسم بزرگداشت روز خبرنگار، جای سخنانی از این دست و خودزنی نیست.

انتقادها به نبود دوره‌های آموزشی به اندازه کافی و استقبال نکردن فعالان حوزه رسانه از این کلاس‌ها، مساله‌ای است که می‌توان به عنوان یک مطالبه در طول سال در قالب گزارش و مصاحبه به آن پرداخت.

خبرنگاران با تمام مشکلات پیش روی، مشغول فعالیت در این عرصه هستند و شایسته نیست در روزی که به نام آنها لحاظ شده نمک بر زخمشان بپاشیم.