بیانیه شورای ائتلاف استان مازندران در محکومیت اقدام سخیف اروپا در تروریست خواندن سپاه

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مازندران در بیانیه‌ای اقدام اتحادیه اروپا در قراردادن سپاه در لیست تروریستی را محکوم کرد.

اقدام سفیهانه و مضحکانه اروپائیان تروریست پرور و تروریست مامن، در قرار دادن نام شکوهمند” سپاه پاسدران انقلاب اسلامی ایران” در لیست گروههای تروریستی پیش از آنکه محصول مثلث شوم عبری، عربی و غربی باشد ثمره ضربه های مهلک جریان ظلم سوز و ظلم ستیز خط مبارک مقاومت هست.

خطی که با کلام بت شکن همیشه جاوید ایران زمین، خمینی کبیر آغاز گشته و با هدایت مدبرانه، دشمن شکن بی نظیر معاصر، خامنه ای عزیز ادامه یافت. این خط مبارک اکنون به پهنای جغرافیای انسانی و بشریست. از این خط مبارک همه شیاطین عالم اعم از شیادان و مکاران غربی تا درندگان و ددمنشان عبری و الی جاهلان و بزدلان عربی، زیان دیده و خواهند دید.

کانون این خط مبارک که “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” هست باید هم مورد کینه جماعت چشم آبی بی ریشه قرار گیرد. جماعتی که اگر نبود رشادت مقتدرانه “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران”، قطعا امروز مردان و زنان شان می بایست به اسارت قدرت و شهوت داعش و داعشیان در می آمدند.

این جماعت نمک نشناس و همیشه طلبکار ، به جای تقدیر و تکریم از ابتکار عمل انسانی و اسلامی “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” به هذیان گویی و هجو زبانی علیه این درخت تنومند و نیرومند روی آورده اند. بدون تردید نتیجه این زبان درازی گستاخانه و بی شرمانه، چیزی جز سیاه روی و سیاه بختی برای اروپائیان به بار نخواهد داشت.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مازندران ضمن محکومیت این اقدام منفعلانه و حقیرانه اروپائیان و نیز عرض تبریک به سپاهیان در دریافت این نشان عزتمند ، آن را سندی بر حقانیت مسیر پرافتخار” سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران” دانسته و همچنین از قوای سه گانه کشور انتظار دارد هر کدام به میزان بضاعت قانونی و بین المللی خود، در برابر این زیاده خواهی و گزافه اندیشی اروپائیان بی ریشه، عکس العملی در خور نشان داده و بر دهان کریه و کثیف آنان ، مشتی انقلابی و اعتقادی بکوبند.