برگزاری کارگاه ثروت در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت

همزمان با پانزدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت کارگاه ثروت برای انجمن‌های برتر علمی دانشجویان سراسر کشور با حضور دکتر میرزایی رئیس پارک فناوری خراسان رضوی در پردیس دانشگاهی بابلسر برگزار شد.

رئیس پارک فناوری خراسان رضوی در این کارگاه بیان کرد که در امر زیست بوم فناوری افراد نخبه کم نداریم و از طرف دیگر منابع طبیعی وجود دارد پس با وجود معادن و نخبگان باید ثروت آفرینی شود.

وی حلق مفقودی در ایران را نبود ارتباط موثر با بخش خصوصی دانست و گفته که این بخش قابلیت‌های نخبگان داخلی خود را نمی‌شناسد بخاطر همین خارج از کشور محصولات را آورده و استفاده می‌برند، پس با ایجاد هم‌افزایی نخبگان با بخش خصوصی آن حلقه مفقودی پیدا و آن زنجیره بسته می‌شود.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در این کارگاه سعی شده به دو مورد توجه شود که مورد اول مزیت‌های استانی برای مردم آن استان شناسانده و آگاهی بخشی شود و دیگر اینکه با توجه به پایین بودن نقش اقتصاد دانش‌بنیان و جی پی دی نیم درصدی کشور، با ایجاد مباحثه دو طرفه به مانند کره جنوبی و آمریکا آن اقتصاد را در ایران افزایش دهیم.

وی یادآور شد: در این کارگاه بررسی شد تا ورود جوانان در مسیر فناوری نه کنکور سوق داده شود حتی ورود دانش‌آموزان به این سمت فناوری باشد بنابراین این کارگاه با حضور نخبگان فناور و نوآور به دنبال آسیب‌شناسی بوده است تا نقش اقتصاد دانش‌بنیان و جی پی دی را ارتقای داده شود و آن حلقه مفقودی مردمی سازی و ارتباط موثر با بخش خصوصی، شناخت وضعیت‌های استانی هر استان صورت گیرد.