51 شکارچی در مازندران دستگیر شدند

ماموران یگان حفاظت محیط زیست ۵۱ شکارچی غیرمجاز را در مازندران دستگیر کردند.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل درشهر‌های بابلسر، آمل، بابل، ساری، کیاسر و بهشهر- میانکاله شکارچیان غیرمجاز را به همراه ۵۱ قبضه سلاح شکاری دستگیر و بیش از صد رشته دام غیرمجاز ماهی در میانکاله جمع آوری کردند.

در بابلسر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل در آیش‌های کله بست، خشکرود و رودبست از شکارچیان غیرمجاز ۴ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی شکارچیان غیرمجاز را به همراه ۶ قبضه سلاح شکاری، لاشه ۵ قطعه پرنده آبزی و تعداد زیادی فشنگ دستگیر کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در آب بندان‌های این شهرستان در یک عملیات از شکارچیان غیرمجاز ۲۸ قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از شش شکارچی غیرمجاز ۶ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت اداره پارک ملی کیاسر حین گشت و کنترل درحوزه استحفاظی از شکارچیان در حال شروع به شکار ۶ قبضه سلاح شکاری و لاشه هفت قطعه کبک کشف و ضبط کردند.

ماموران پناهگاه حیات وحش میانکاله حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از یک شکارچی غیرمجاز ۱ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط و در چندماموریت دیگر ۱۱۵ رشته دام صید غیرمجاز ماهی و ۲۳ قطعه ماهی کشف و ضبط کردند.

متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی کردند.