ویدئو | توضیحات کمالی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران درباره امتحانات نهایی

 اهمیت امتحانات نهایی امسال دانش‌آموزان و راه‌اندازی ستاد اختصاصی در آموزش و پرورش مازندران خبر مهم کمالی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در این خصوص بود.