وعده اشتغال مدیرکل بهزیستی مازندران به خانواده دارای ۵معلول در محمودآباد

حرف آنلاین: مدیرکل بهزیستی مازندران با خانواده دارای پنج عضو معلول محمودآبادی، دیدار کرد و برای ایجاد فرصت شغلی وعده داد.

مدیرکل بهزیستی مازندران به همراه خلیل محمودی سرپرست اداره حراست بهزیستی مازندران با حضور در منزل خانواده پنج عضو دارای معلولیت شهرستان محمودآباد، مشکلات و دغدغه های آنان را بررسی کرد.

گفتنی است؛ منزل این خانواده به همت بهزیستی شهرستان محمودآباد ساخته شده است.

همچنین لازم به ذکر است؛ مدیرکل اداره بهزیستی استان مازندران وعده اعتبار و ساخت انبار تولید و پرورش طیور را به این خانواده داده است تا یک فرصت شغلی برای آنان ایجاد شود.