رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد :

هزینه کاشت حلزون شنوایی رایگان شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت : با حمایت دولت در قالب طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی، هزینه کاشت حلزون برای مردم صفر شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ دکترسیدعلی مظفرپور گفت : حمایت از مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل از اقدامات شاخص این دانشگاه در دوسال گذشته بوده که منجر به بازگشت شنوایی در ۸۸ کودک شمالی ناشنوا شده است.

وی تصریح کرد: مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۱۴۰۰ متشکل از اعضای هیات علمی مجرب راه اندازی شد و با راه‌اندازی این مرکز در بابل  در استان‌هاى مازندران، گلستان و سمنان حدود ۷ میلیون نفر تحت پوشش می‌باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل خاطرنشان کرد : با حمایت دولت در قالب طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی، هزینه کاشت حلزون برای مردم صفر شد.

قابل ذکر است ؛ در کشور سالانه حدود ۲ هزار نفرناشنوا به‌دنیا می‌آیند که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر مربوط به منطقه یاد شده می‌شود.