مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران خبر داد؛

امکان رصد تراکنش‌ در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان

حرف آنلاین: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان در آينده نزدیک اجرا می‌شود، به این صکرت که بعد از استقرار کارتخوان‌‌‌‌‌‌های هوشمند در کلیه نانوایی‌‌‌‌‌‌ها، هر نانوا روزانه میتواند حجم تراکنش‌‌‌‌‌‌های فروش خودش را رصد کرده و هشدارهای صادره درمورد تراکنش‌‌‌‌‌‌های غیرمتعارف احتمالی را مشاهده کند.

سیداسماعیل هاشمی، طی گفت‌وگویی اظهار کرد: بیش از ۸۰ روز از آغاز فاز نخست اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان می‌گذرد و حداکثر یک‌ماه دیگر فاز دوم این طرح اجرایی خواهد شد.

وی افزود: این طرح در فاز دوم به‌دنبال متناسب‌سازی سهمیه آرد نانوایان کشور بوده وهدف از این روند، کنار گذاشتن سهمیه آرد یارانه‌ای و حرکت به سمت شناورسازی دسترسی نانوایان به آرد است.

هاشمی با بیان اینکه در این فاز ضریب ۱۵‌ درصدی جبران هزینه‌های نانوایان تعدیل خواهد شد، عنوان کرد: در این طرح کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌های دولت مطرح‌ بوده و بر این اساس تهیه زیرساخت جهت تحقق اهداف سیاستگذار به وزارت اموراقتصادی و دارایی واگذار شد.

شناورسازی دسترسی نانوایان به آرد

مدیرکل اموراقتصادی ودارایی اذعان داشت: در این فاز متناسب‌‌‌‌‌‌سازی سهمیه آرد نانوایان در کشور مدنظر بوده و هدف این است که منطق سهمیه آرد یارانه‌‌‌‌‌‌ای کنار گذاشته شود، رویکرد سنتی با مفهوم سهمیه که به آن نقدهای جدی وارد است در فاز دوم طرح شکسته خواهد شد و هدف شناورسازی دسترسی نانوایان به آرد است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولین رکن این طرح ثبات قیمت نان سنتی است، مردم سهمیه نان ندارند و کارت نان نیز یک شایعه رسانه‌‌‌‌‌‌ای است، لذا مردم فقط از طریق کارتخوان جدید خرید نان را انجام‌‌‌‌‌‌ می‌دهند.

وی گفت: نانوایی‌‌‌‌‌‌های موجود که اغلب آرد را تبدیل به نان مردم می‌کنند، بدون محدودیت بعد از اجرای طرح، می‌توانند آرد خودشان را دریافت کنند و هیچ نگرانی درخصوص مقدار سهمیه و محدودیت ساعت کار نخواهند داشت.‌

دریافت هشدار تراکنش‌های نامتعارف

هاشمی ادامه داد: بعد از استقرار کارتخوان‌‌‌‌‌‌های هوشمند در کلیه نانوایی‌‌‌‌‌‌ها، یک داشبورد مدیریتی تراکنش‌‌‌‌‌‌های فروش به‌‌‌‌‌‌صورت یک اپلیکیشن روی موبایل یا تحت‌وب در اختیار هر نانوا قرار می‌گیرد که می‌تواند عملکرد روزانه و حجم تراکنش‌‌‌‌‌‌های فروش خودش را رصد کند و هشدارهای صادره درمورد تراکنش‌‌‌‌‌‌های غیرمتعارف احتمالی را مشاهده کند.‌

مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران در پایان اعلام کرد: دولت مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت آرد را در پایان هر روز متناسب با نان فروخته‌‌‌‌‌‌شده به نانوا پرداخت می‌کند و او می‌تواند بلافاصله در اپلیکیشن مربوطه آن را مشاهده کند.‌