قائم شهر به دنبال احداث دانشکده علوم پزشکی!

علیپور نماینده قائم شهر اعلام کرده که به دنبال راه اندازی دانشکده علوم پزشکی برای شهرستان است.

به گزارش حرف آنلاین،  کمال علیپور نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در صفحه ی شخصی اش در اینستاگرام با انتشار پاسخ وزیر بهداشت به نامه ی وی از پیگیری راه اندازی دانشکده علوم پزشکی در این شهرستان خبر داده است.

وزیر بهداشت در پاسخ به تذکر نماینده مردم قائم شهر ،سوادکوه ،جویبار سیمرغ و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر احداث دانشکده علوم پزشکی در شهرستان قائم شهر گفته است:با توجه به برخورداری این شهر از با حداقل جمعیت شهری ۲۰۴۹۵۳بر اساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵ و داشتن شرایط تاسیس مجتمع آموزش عالی سلامت در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در حال رسیدگی و اقدام است.

پیش‌تر برخی نمایندگان استان از صدور مجوز دانشکده علوم‌ پزشکی در غرب استان خبر داده بودند.

دانشگاه علوم‌پزشکی بابل نیز بصورت مستقل علاوه بر دانشگاه علوم‌ پزشکی مازندران در حال فعالیت است.