ریاست هیات بسکتبال مازندران به رضا امین الهی سپرده شد

حرف آنلاین: با رای اعضای مجمع سکان هدایت هیات بسکتبال مازندران به محمود رضا امین الهی سپرده شد.

مجمع عمومی انتخابات هیات بسکتبال مازندران برگزار شد .

در پایان این مجمع از ۲۷ رای ماخوذه، محمود رضا امین الهی با ۲۰ رای به مدت ۴ سال رئیس هیات بسکتبال مازندران شد.

مجید مخلصی دیگر کاندیدا مجمع نیز ۷ رای کسب کرد.

در این مجمع داوری رئیس فدراسیون بسکتبال و  رنگرز مدیرکل ورزش و جوانان مازندران حضور داشتند.

پیش از این بهمن سلیمانی رئیس هیات بسکتبال مازندران را بر عهده داشت./روابط عمومی