در بازدید سرزده از حوزه قضایی نکا عنوان شد؛

تاکید حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری مازندران بر سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها

حرف آنلاین:  رئیس کل دادگستری مازندران گفت: رضایت مردم با سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها در زمان مناسب وصدور آرای متقن توسط قضات  حاصل می شود واین موضوع در رضایت عمومی از دستگاه قضایی نقش انکارناپذیری دارد و قضات وکارکنان باید با به این مساله توجه نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن حضور از پیش تعیین نشده در دادگستری شهرستان نکا از واحد‌های مختلف این حوزه قضایی بازدید و با قضات، کارکنان ومراجعین دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن تاکید بر توجه ویژه به پرونده های منابع طبیعی و توجه  همکاران قضایی به موضوع حفظ حقوق عامه همچنین بر برخورد جدی روسا و دادستانها سراسر استان با متصرفین به اراضی ملی و منابع طبیعی تاکید و خاطرنشان ساخت: در این زمینه طی سال اخیر اقدامات بسیار خوبی انجام شد و با نظارت جدی دادگستری استان اراضی بسیار با ارزشی در استان رفع تصرف شد و از ید متصرفین خلع گردید.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه برخورد با دست اندازی به اراضی ملی، منابع طبیعی، ساخت و ساز‌های غیرمجاز و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از برنامه های  مهم دادگستری مازندران  است، افزود: با افرادی که به صورت غیر قانونی و بدون هرگونه دلیل اثبات مالکیت، نسبت به تصرفات غیرمجاز اقدام کنند، برخورد و از تصرفات غیر قانونی آن‌ها جلوگیری می‌شود.