دیدار اعضای هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران با شهردار تنکابن

تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران با شهردار تنکابن دیدار کردند.

به گزارش حرف آنلاین،  شهردار تنکابن در این دیدار بر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در توسعه شهر تنکابن تاکید کرد و گفت: محور اصلی توسعه هر حوزه ای منوط به اقدامات مطالعاتی بوده که در این رکن ، ظرفیت بی بدیل دانشگاه و دانشجویان را باید یک فرصت تلقی کرد .

در این دیدار اعضای هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری از اقدامات و برنامه های توسعه ای شهردار تنکابن در حوزه گردشگری با اهدا لوحی تجلیل بعمل آوردند.

گفتنی است ؛ دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ بعنوان نخستین دانشکده گردشگری در سطح کشور می باشد .

حمایت از ایجاد و راه اندازی رشته های مدیریت گردشگری و مدیریت هتلداری با محوریت دانشگاه های موجود در سطح شهرستان تنکابن، همکاری در حوزه های توسعه گردشگری پایدار ،مطالعات پروژه های گردشگری ، مبادله استاد و آموزش های کاربردی، همکاری در سیاستگذاری مجموعه رویدادهای فرهنگی و گردشگری، راه اندازی نمایندگی پارک علم و فناوری و صنایع دستی با محوریت یک دانشگاه، ایجاد و راه اندازی نمایندگی انجمن علمی گردشگری، ایران در شهرستان تنکابن با محوریت یکی از دانشگاه ها و مبادله تفاهم نامه با دانشگاه علم و فرهنگ برای راهبری فرهنگ خانه های شهرداری تنکابن محورهای این نشست بود.