اخبار انتخابات مازندران | بسته ویژه خبری 2

دومین بسته خبری با ستون ویژه"با انتخابات"  از اخبار شنیده شده و مهم انتخابات را از نظر مخاطبان می گذرانیم:

دومین بسته خبری با ستون ویژه”با انتخابات”  از اخبار شنیده شده و مهم انتخابات را از نظر مخاطبان می گذرانیم:

 

*برخلاف ادوار گذشته که لیست های انتخاباتی در هفته تبلیغات رسمی انتخابات، کاندیداهای مدنظر خود را اعلام می کردند، به نظر می رسد در این دوره از انتخابات، لیست های جبهه ها و جریان های مختلف در مازندران به کاندیداهای نهایی خود رسیده باشند. تعدادی از این جریان ها نیز لیست ها خود را اعلام کردند، شنیده شده تاکنون شورای ائتلاف نیروهای مازندران، حزب ایران قوی و ائتلاف تازه تاسیس شریان در مازندران لیست ها خود را نهایی کرده و در آستانه انتشار این لیست ها قرار دارند.

 

*یکی از جریان های انتخاباتی مازندران، یک کاندیدای ردصلاحیت شده را به عنوان سرلیست انتخاباتی خود در یکی از شهرستان ها معرفی کرده است که به نظر می رسد بازگشت وی به کورس انتخابات را در پی داشته باشد. با بازگشت این کاندیدای ردصلاحیت شده، جریان انتخابات در این شهرستان دچار تغییر محسوسی می شود

 

*کاندیداهای اصلاح طلب تنها ماندند؛ شنیده ها حاکیست با وجود ثبت نام چهره های شاخص اصلاح طلب برای مجلس دوازدهم در کشور و مازندران، اصلاح طلبان همچنان بر سر اینکه لیست واحدی در حمایت از کاندیداهای منتسب به جریان خود ارائه دهند اختلاف نظر دارند، تعدادی از افراد این جریان ها معتقدند جریان اصلاح طلب بنای مشارکت در انتخابات را ندارد و کاندیداها مستقلا فعالیت خواهند کرد، برخی دیگر نیز به حمایت از اصولگرایان معتدل روی آورده اند و دسته سوم نیز به دلیل احتمال رای آوری کاندیداهایشان در برخی شهرستان ها، خواهان حمایت از این نامزدها هستند.

 

*جریان سازی پر شریان آقای معاون سابق؛ معاون سابق یک دستگاه مهم در استان مازندران که به تازگی از سیستم مدیریتی این استان جدا شده است، با تشکیل جبهه انتخاباتی در تهران و راه اندازی شاخه ای از آن و نیز برگزاری متینگ انتخاباتی در ساری، قصد ارائه لیست انتخاباتی مجلس در مازندران را دارد. به نظر می رسد این معاون سابق برای مدیریت مازندران برنامه های ویژه ای تدارک دیده است

 

*تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس در مازندران در حال کاهش است، در روزهای اخیر، تعداد انصرافی های انتخابات مجلس دوازدهم در حال افزایش بوده و به نظر می رسد، این میزان در روزهای آینده نیز افزایش یابد

 

*در فرصت قانونی، جابه جایی حوزه انتخابیه، شنیده شده فقط یک کاندیداها به حوزه نور و محمودآباد از تهران منتقل شده است.خبر از جابه جایی بزرگ دیگری در این بخش شنیده نمی شود.