رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد :

تخصیص بیش از ۵۴ هزار هکتار مزارع مازندران به کشت گندم

رئیس سازمان جهد کشاورزی مازندران گفت : امسال ۵۴ هزار و ۹۵۰ هکتار مزارع استان مازندران به کشت گندم اختصاص یافت.

به گزارش حرف آنلاین ؛ حسن عنایتی کلیجی درباره زراعت گندم در مازندران گفت: امسال ۵۴ هزار و ۹۵۰ هکتار مزارع استان مازندران به کشت گندم اختصاص یافت که از این میزان ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار به گندم آبی و ۲۸ هزار و ۴۵۰ هکتار به گندم دیم اختصاص یافت.

وی ادامه داد: به ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار معادل ۱۵ تا ۳۰ درصد گندم آبی خسارت و ۲۷ هزار هکتار گندم دیم معادل ۲۰ تا ۶۰ درصد از مزارع خسارت جزیی وارد شد که عامل خسارت تنش خشکی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه تاکنون ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع گندم آبی و ۲۸ هزار و ۳۲۰ هکتار گندم دیم در استان برداشت شده است، افزود: عملکرد گندم آبی ۳ هزار و ۹۰۰ کیلوگرم در هکتار و گندم دیم هزار و ۷۸۰ کیلوگرم در هکتار بوده است.

عنایتی تولید گندم آبی را ۱۰۳ هزار و ۳۵۰ تن و گندم دیم را ۵۰ هزار و ۴۱۰ تن اعلام کرد.

وی از خرید ۳۷۵ تن گندم بذر مادری و ۵۳۵ تن بذر گواهی شده در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۱۱۵ هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان مازندرانی خریداری شده است.