آزمایش بیمار مشکوک به آبله میمون در بابل منفی شد

حرف آنلاین: رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل از منفی بودن جواب آزمایش فرد مشکوک به آبله میمونی در بابل خبر داد.

سیدعلی مظفرپور طی گفت وگویی دراین باره، اظهار کرد: جواب آزمایش فرد مشکوک به آبله میمونی در بابل توسط گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوانات وزارت بهداشت، منفی اعلام شد.

وی افزود: پس از انجام نمونه‌گیری مشخص شد که بیماری فرد مبتلا، بیماری آبله میمونی نبوده است.

به اعلام روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، اخبار حوزه سلامت را از سایت‌های معتبر و رسمی شامل کانال‌های ارتباطی وزارت بهداشت و روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی دریافت کنند.

گفتنی است؛ از ۳۰۰ مورد آزمایش مشکوک به آبله میمونی که در کل کشور مورد بررسی قرار گرفت فقط یک مورد مثبت شد و در حال حاضر در سطح کشور تنها یک نمونه آبله میمونی در شهر اهواز شناسایی شده است.