۲۸ قبضه سلاح شکاری در مازندران ضبط شد

ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران از شکارچیان غیرمجاز ۲۸ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

به گزارش حرف آنلاین؛ روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد : ماموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت وکنترل در شهر‌های تنکابن، فریدونکنار، آمل، بابلسر، بابل، قائم شهر، کیاسر، ساری و بهشهر از شکارچیان غیرمجاز ۲۸ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

در تنکابن ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از شکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نوشهر حین گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

در فریدونکنارماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در حوزه استحفاظی از شکارچیان غیرمجاز ۶ قبضه سلاح شکاری، ۱قطعه اردک سرسبز و یک قطعه خوتکا کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل حین گشت و کنترل شبانه در منطقه دابودشت از دو شکارچی غیر مجاز ۲ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

در بابلسرماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت و کنترل در منطقه آیش کله بست از شکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری و لاشه یک قطعه خوتکا کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بابل حین گشت و کنترل در منطقه دشتی بابلکنار ازشکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

در قائم شهرماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گزارش دریافتی مبنی برشکارغیرمجاز، به آب بندان سید محله اعزام و شکارچیانی که قصد قرق شکنی و شکارپرندگان مهاجر را داشتند، باهمکاری ماموران نیروی انتظامی این شهرستان دستگیر و از آنان ۱۰ قبضه سلاح شکاری و تعداد زیادی فشنگ کشف وضبط نمودند.

ماموران یگان حفاظت اداره پارک ملی کیاسر حین گشت و کنترل در مناطق آزاد از یک شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی هولار) حین گشت و کنترل از یک متخلف حین شروع به شکار ۲ قبضه سلاح شکاری قاچاق کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهر حین گشت و کنترل در مناطق هزارجریب این شهرستان از یک متخلف یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

متخلفان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.