مدیرکل پزشکی مازندران مازندران:

گاز منوکسید کربن جان ۲۷ مازندرانی را گرفت

حرف آنلاین مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : درسال گذشته 27 نفر (17 مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشت.

علی عباسی افزود : بر اساس اين گزارش شهرستان های چالوس با 5 ، محمودآباد با 4 و نوشهر و نور هر کدام با 3 مورد بیشترین فوتي و شهرستان های بهشهر ، بابل ، میاندرود و سوادکوه هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.

اسفند ماه بیشترین فوتی

بر اساس آمار ارجاعی مراکز پزشکی قانونی استان اسفند ماه با 7 فوتی بیشترین و شهریور با یک فوتی گزارش شده است.

نقش اطلاع رساني درکاهش تلفات جاني موثر است

عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: اطلاع رساني و آگاهي عمومي به شيوه هاي مختلف مي تواند براي کاهش تلفات انساني بسيارموثر باشد و رسانه ها می توانند نقش ويژه اي در اطلاع رساني و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ايفا کنند.