مدیرکل پزشکی مازندران مازندران:

گاز منوکسید کربن جان ۲۷ مازندرانی را گرفت

حرف آنلاین مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران گفت : درسال گذشته 27 نفر (17 مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشت.

علی عباسی افزود : بر اساس این گزارش شهرستان های چالوس با ۵ ، محمودآباد با ۴ و نوشهر و نور هر کدام با ۳ مورد بیشترین فوتی و شهرستان های بهشهر ، بابل ، میاندرود و سوادکوه هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.

اسفند ماه بیشترین فوتی

بر اساس آمار ارجاعی مراکز پزشکی قانونی استان اسفند ماه با ۷ فوتی بیشترین و شهریور با یک فوتی گزارش شده است.

نقش اطلاع رسانی درکاهش تلفات جانی موثر است

عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: اطلاع رسانی و آگاهی عمومی به شیوه های مختلف می تواند برای کاهش تلفات انسانی بسیارموثر باشد و رسانه ها می توانند نقش ویژه ای در اطلاع رسانی و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ایفا کنند.