پدیده صادرات یک موضوع جهانی است

مدیرعامل پایانه صادراتی روماک گفت : پدیده صادرات یک موضوع جهانی بوده و صراحت صادرات سنتی در حال از بین رفتن است .

قلی زاده  مدیرعامل پایانه صادراتی روماک در گفت و گو با حرف آنلاین ؛ با بیان اینکه مازندران علاوه بر توریستی که دارد می تواند با کالاهای موجود، در بازار جهانی قراربگیرد ، گفت : صادرات مازندران می تواند سهم بسیار عمده ای از اقتصاد آن را داشته باشد.

وی افزود : لازمه قرارگیری مازندران در بازار جهانی ، صادرات سالم و دانش محور است و امروزه درصد بالایی از صادرات ما نامشخص و با کارت بازرگانی مجهول و به دروغ انجام می شود.

قلی زاده خاطرنشان کرد : پدیده صادرات یک موضوع جهانی است و صراحت صادرات سنتی در حال از بین رفتن است .

او ادامه داد : استاندارد صادرات جهانی یک سری الزاماتی دارد و امروزه زیرساخت آن وجود دارد.

مدیرعامل پایانه صادراتی روماک تصریح کرد : امسال طرحی را پیشنهاد دادیم که می توانیم 200 هزار تن کالا را خریداری کنیم اما اگر بخواهیم صادر کنیم بحث سرمایه گذاری در دو حوزه صورت می گیرد.