هشدار راه و شهرسازی مازندران درباره تحویل اراضی در نهضت ملی مسکن

حرف آنلاین: سید محمد نظری طی گفت‌وگویی اظهار کرد: طی دستور رییس جمهور، تمامی دستگاه‌ها موظف هستند تا پایان شهریور ماه زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌شود.

سید محمد نظری طی گفت‌وگویی اظهار کرد: طی دستور رییس جمهور، تمامی دستگاه‌ها موظف هستند تا پایان شهریور ماه زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌شود.

وی افزود: مازندران نیز از این قاعده مستثنی نیست و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استان اراضی مناسب را در اختیار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دهند.

نظری با اشاره به اهمیت تخصیص و تامین زمین در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن در مازندران، خاطرنشان کردذ قطعا با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک زمین، می‌توانیم به هدف متعالی دولت سیزدهم که همان جهش تولید مسکن در کشور است نائل شویم.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران بهترین شیوه خانه دار شدن اقشار مختلف را استفاده از وام ۴۵۰ میلیون تومانی ساخت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن دانست و تصریح کرد: دستگاه‌ها میتوانند از این فرصت برای خانه‌دار شدن کارمندان و کارگران خود استفاده کنند.