نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _ چهارشنبه ۱۸ خرداد_ شماره ۳۳۹۴

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _ چهارشنبه ۱۸ خرداد_ شماره ۳۳۹۴     آنچه در این شماره می خوانید …     بررسی علت شلوغی نانوایی‌های مازندران؛ نان گران نشد، کمیاب شد حرف آنلاین: پس از اعمال سیاست جدید اقتصادی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی یا همان جراحی اقتصادی، زمزمه‌هایی مبنی بر گران […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران _ چهارشنبه ۱۸ خرداد_ شماره ۳۳۹۴

 

 

آنچه در این شماره می خوانید …

 

 

بررسی علت شلوغی نانوایی‌های مازندران؛

نان گران نشد، کمیاب شد

حرف آنلاین: پس از اعمال سیاست جدید اقتصادی دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی یا همان جراحی اقتصادی، زمزمه‌هایی مبنی بر گران شدن نان در بین مردم و کوچه و بازار به گوش رسید.