نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – یکشنبه 29 خرداد – شماره 3404

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – یکشنبه 29 خرداد – شماره 3404       انچه در این شماره می خوانید …       گفت وگوی حرف مازندران با جوان‌ترین شعبده باز ایران که اهل مازندران است؛ آرزوهای بانوی شعبده‌ باز حرف آنلاین: شعبده‌ باز ی نوعی هنر و علم هست که توسط […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران – یکشنبه 29 خرداد – شماره 3404

 

 

 

انچه در این شماره می خوانید …

 

 

 

گفت وگوی حرف مازندران با جوان‌ترین شعبده باز ایران که اهل مازندران است؛

آرزوهای بانوی شعبده‌ باز

حرف آنلاین: شعبده‌ باز ی نوعی هنر و علم هست که توسط یک فرد شعبده باز که تسلط کامل به روش شعبده‌بازی دارد و دارای سرعت عمل بالایی است، انجام می‌گیرد.