رئیس اتاق بازرگانی مازندران :

موانع سرمایه‌گذاری در مازندران در ادارات و نهادها رفع شود

رئیس اتاق بازرگانی مازندران خواستار رفع موانع سرمایه گذاری در ادارات و نهادهای استان شد.

به گزارش حرف آنلاین، عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر رونق سرمایه‌گذاری در مازندران ، گفت: باید تصمیمی عاجل برای افرادی که خلاف قانون در دستگاهای اجرایی می‌کنند، اتخاذ شود تا نتوانند تصمیمات کلان استان را به صورت خودسرانه اجرا کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: اگر همان 123 فرصت سرمایه‌گذاری که در دوشهرستان ساری و میاندورود فراهم شده، فقط ۱۰۰ نفر از آنها فرصت برای اجرا پیدا کنند می‌توانیم به رشد حدود ۷ درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری برسیم.

به گفته وی در یک مورد استاندار مازندران براساس چارچوب قانونی حکمی را صادر کرده و خود نیز مکلف به اجرا است، حتی وزیر نیز دستور اجرا داده اما یک فرد رده پایین در دستگاه اجرایی اجازه نمی‌دهد سرمایه‌گذار کارش را انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران، گفت: مجموعه مدیریتی باید تصمیم نافذ را  در موضوعات مهم بگیرند و اجرا شود نه اینکه یک کارشناس بتواند در برابر اجرای این تصمیم مقاومت کند.

وی بر ضرورت نوسازی خطوط تولید برخی بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و درباره ارتباطات بین المللی نیز گفت: برخی کشورها حاضر به پذیرش ایران برای سرمایه گذاری نیستند اما باید تلاش کنیم با حفظ عزت و آبروی کشور، ارتباطات را با کشورهای مختلف برقرار کنیم.