معرفی ۳ طرح فاضلاب مازندران برای دریافت تسهیلات ماده ۵۶ به بانک‌های عامل

مدیرعامل آبفا مازندران گفت: ۳ طرح فاضلاب مازندران برای دریافت تسهیلات ماده ۵۶ به بانک‌های صادرات و ملی معرفی شدند.

به گزارش حرف آنلاین، بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا مازندران با بیان اينکه سه طرح فاضلاب مازندران در شهرهای ساری، بابل، نوشهر و چالوس برای دریافت تسهیلات ماده ۵۶ به بانک‌های صادرات و ملی معرفی شدند، اظهار کرد: ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث شبکه جمع‌آوری فاضلاب متناظر با مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری، ۲۰۰ میلیارد تومان  احداث خط دوم جریان مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر بابل و ۱۰۰ میلیارد تومان جهت ارتقای مدول اول و ایجاد مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای نوشهر و چالوس می‌باشد‌.

برارزاده افزود: به منظور استفاده از ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ماده ۵۶، به دنبال تنظیم و تفاهم‌نامه مالی با بانک‌های صادرات و ملی بوده تا این طرح‌ها اجرایی شود‌.

وی یادآ‌ور شد: این طرح‌ها، مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه است و در طرح‌های مصوب مربوط به سفر استانی رئیس جمهور به مازندران نیز قرار دارد.