مصطفی بابایی مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران را بیشتر بشناسید

مهندس مصطفی بابایی متولد سال ۱۳۵۴ و اهل روستای تلارم شهرستان محمودآباد است.

مصطفی بابایی دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق با گرایش شبکه‌های توزیع و انتقال در دانشگاه شهید عباسپور و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – مدیریت استراتژیک است.

بابایی خدمت خود را در صنعت برق به عنوان کارشناس تجزیه و تحلیل شبکه‌های برق در منطقه برق تهران‌پارس آغاز کرد و سپس به عنوان رئیس اداره حوادث در همین منطقه برگزیده شد.

در ادامه به‌عنوان معاون بهره‌برداری برق شهرستان دماوند و پس از چندی به ترتیب در جایگاه مدیر امور برق رودهن و سپس منطقه برق ورامین به خدمت خود ادامه داد.

از دیگر سوابق شغلی وی می‌توان به مدیریت دفتر بازرسی فنی و نظارت بر لوازم اندازه گیری و همچنین مدیر امور خدمات فنی در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اشاره کرد.

مسئولیت های مصطفی بابایی

مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در مجموع مسئولیت‌هایی از جمله؛ کارشناس تجزیه و تحلیل شبکه‌های برق در منطقه برق تهرانپارس، رئیس اداره حوادث تهرانپارس، معاون بهره برداری برق شهرستان دماوند، مدیر امور برق رودهن و منطقه برق ورامین، مدیریت دفتر بازرسی فنی و نظارت بر لوازم اندازه گیری و مدیر امور خدمات فنی در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران را در کارنامه خود ثبت کرده است.

مصطفی بابایی پیش از این انتصاب در جایگاه معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران مشغول به فعالیت بود.

خرداد ماه ۱۴۰۱، آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، مصطفی بابایی قائم مقام توزیع نیروی برق استان تهران که چند ماه قبل‌تر به این سمت منصوب شده بود را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران منصوب کرد.

چندی قبل، از بابایی به عنوان گزینه اصلی مدیرعاملی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران اسم برده می‌شد که با فشار نماینده مازندران، حسینی کارنامی در نهایت به عنوان مدیرعامل این استان منصوب و با اینکه گفته میشد توزیع نیروی برق غرب مازندران در شرف تغییر است اما این انتصاب انجام نشد و بلاتکلیف باقی مانده بود که در نهایت مصطفی بابایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران از سوی توانیر انتخاب شد‌‌.

وی اکنون با حضور در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به جای فرح زاد مدیرعامل این شرکت مشغول فعالیت است.

هم زمان با حضور قاسم شهابی در مدیرعاملی توزیع برق استان تهران، حضور فرح زاد به عنوان قائم مقام این شرکت جدی شده بود که پس از چندی این این سمت به مصطفی بابایی از معاونین شرکت توزیع برق استان تهران رسید و فرح زاد نتوانست به عنوان قائم مقام این شرکت به تهران بیاید.