کشاورزان مازندران در دریافت کود شیمیایی دچار مشکل شدند

قطع سامانه دریافت حواله کودشیمیایی برای سومین روزمتوالی ، مشکل جدی را برای کشاورزان مازندران ایجاد کرده است.

به گزارش حرف آنلاین؛ عسگر توکلی عضوهیات رییسه اتاق تعاون( کشاورزی، بازرگانی وصنعتی) مازندران با گلایه از دست اندرکاران سازمان جهادکشاورزی استان نسبت به عدم پیگیری وطولانی شدن قطع سامانه دریافت کود، گفت: در شرایطی که کشاورزان شالیکار مازندران درماه اخیر که کشت شالی شروع شده و شالیزارها درمقطع کنونی نیاز به کودشیمیایی برای بارورشدن نشاء شالی دارند، متاسفانه با قطع سامانه، باعث گلایه شدید کشاورزان شدند.

عسگرتوکلی اظهار کرد: کود شیمیایی از مهم‌ترین نهاده‌های بخش زراعی و باغی است که اگر به درستی ودر زمان مورد نیاز آن استفاده شود به ازای مصرف یک واحد تا ۱۰ برابر در افزایش محصول نقش دارد.

وی با اشاره به اینکه گرانی چندین برابری قیمت کود و دیگر نهادهای کشاورزی، کشاورزان را درسال زراعی جدید با مشکل مواجه کرده است، گفت: برحسب وظیفه سازمانی و درخواستی که کشاورزان داشتند، با مسئولان مدیریت بخش جهادکشاورزی درشهرستان آمل وحتی دفتر نماینده مجلس نیز اطلاع و درخواست پیگیری جدی ورفع مشکل شدیم که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

عضوهیات رییسه اتاق تعاون( کشاورزی، بازرگانی وصنعتی) مازندران تصریح کرد: انتظار است با توجه به این شرایط مسئولان جهادکشاورزی نسبت به درخواست وحجم مراجعه کشاورزان مازندرانی که دراین مقطع حساس فصل کشت وکار بیشتر دغدغه‌مند باشند واین مشکلات را برطرف کنند.

توکلی ادامه داد: متاسفانه جایگاه عرضه سوخت هم از دادن کارت با تحویل سوخت چاه‌های کشاورزی مورد نیاز برای تامین آب شالیزارها خودداری می‌کنند ومشکلی بر مشکلات کشاورزان افزوده است.

وی یادآورشد: درچنین شرایط سختی که فرایند کشت برنج در سال جاری با آن مواجه هستیم، مسئولان جهادکشاورزی استان هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکلات پیش آمده پیگیر شوند.