محمد تقی انزان‌ پور مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد شد

محمد تقی انزان ‌پور براساس ابلاغ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد شد.

به گزارش حرف آنلاین، محمد تقی انزان ‌پور که پیش از این مدیرکل بنادر و دریانوری مازندران، جایگزین محمدعلی سعیدپور در بندرامیرآباد شد.

علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در حکم خود از محمد ‌تقی انزان‌ پور  خواسته که رونق کسب وکار با محوریت اقدامات دارای ارزش افزوده را مبنای توسعه سرمایه گذاری در بندر امیرآباد قرار دهد.

رسیدگی به نیازها و مشکلات بخش خصوصی، افزایش ایمنی فعالیت بندری، امنیت دریانوردی، رعایت اصول زیست محیطی، توسعه چند وجهی و افزایش مبادلات کالا موارد مهم دیگر در حکم مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد است.

رزومه محمد تقی انزان‌ پور

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و‌ دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، مدیرکل بنادر مازندران، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و‌ معاون اداری مالی و طرح و ‌توسعه بنادر و‌دریانوردی مازندران در کارنامه و رزومه 29 ساله خدمت مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی امیرآباد مشاهده می می شود.