متخصص جراحی عمومی در ساری به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد

جراح عمومی به دلیل دریافت وجه اضافی خارج از تعرفه قانونی به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

به گزارش حرف آنلاین ؛ رئیس شعبه ششم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده متخصص جراحی عمومی به دلیل دریافت وجه اضافی خارج از تعرفه قانونی به ارزش تخلف ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

میثم روحی  افزود: شعبه بر اساس محتویات موجود در پرونده و بررسی مدارک موجود اتهام گرانفروشی را محرز، علاوه بر ۱۶۰ میلیون ریال جبران خسارت شاکی و درج تخلف در پرونده پزشکی متهم را به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

او گفت: با شکایت شاکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال کردند.