قلع و قمع ۱۰ تغییر کاربری غیرمجاز در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد گفت: ۱۰ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان قلع و قمع شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ محمد هادی‌زاده در گفت‌وگویی در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: به دستور دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محمودآباد و برای حفظ کاربری و نگهداری زمین های کشاورزی و باغ ها و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی، ۱۰ مورد ساخت‌ و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان به مساحت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمربع قلع و قمع شد.

هادی‌زاده افزود: متخلفین در این اراضی اقدام به احداث دیوارکشی و قطعه بندی پیرامون زمین کردند که به حالت گذشته برگشت داده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از همه مالکین اراضی زراعی و باغی خواست قبل از هرگونه اقدام برای تغییر کاربری اراضی خود برای دریافت مشاوره و مجوزهای لازم به این مدیریت و یا مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند.