قاسم عزیززاده گرجی سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران شد

قاسم عزیززاده گرجی فرمانداری بابل، با حفط سمت سرپرست معاونت سیاسی استانداری مازندران شد

به گزارش حرف آنلاین، استاندار مازندران در حکمی قاسم عزیززاده گرجی را جایگزین روح الله سلگی در معاونت سیاسی، امنیتی اجتماعی منصوب کرد.

گرجی دومین معاون سیاسی استانداری مازندران در دولت سیزدهم است.