ویدئو/عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت چوب و کاغذ مازندران در بورس

مدیر عامل بانک ملی ایران در آئین خودکفایی کاغذ تحریر در چوب و کاغذ مازندران با اشاره به اینکه، در تولید کاغذ به دنبال سود نیستیم، گفت: عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت چوب و کاغذ مازندران در بورس انجام می شود.