مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان کرد؛

ضرورت استفاده صحیح از منابع آبی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به لزوم مشارکت همگانی به منظور مدیریت منابع آبی گفت: چگونگی استفاده صحیح  از  منابع آبی مسئله مهمی است و باید بدانیم که چطور از این منابع به درستی استفاده کنیم.

 

حرف آنلاین: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به لزوم مشارکت همگانی به منظور مدیریت منابع آبی گفت: چگونگی استفاده صحیح  از  منابع آبی مسئله مهمی است و افراط در استفاده از این منابع ما را به ورطه ورشکستگی سوق می دهد و آنچه در اینجا مطرح می شود این است که چطور از این منابع به درستی استفاده کنیم.

اولین نشست هم اندیشی آموزشی توجیهی و صیانت از آب های زیرزمینی در در سالن اجتماعات دانشگاه علم و فناوری شهرستان بهشهر برگزار شد.

محمدابراهیم یخکشی یخکشی در این نشست که با هدف  آموزش و توجیه دهیاران درخصوص چگونگی مدیریت منابع آبی برگزار شد ادامه داد: بحث تشکل ها و نهادسازی مهم است و ما با کمک جهاد کشاورزی در شبکه آبیاری گلورد چندین تشکل در مناطق مختلف برای مهار آب های سطحی ایجاد کردیم  و مسئله کنونی چگونگی تشکیل تشکل و مدیریت آب های زیرزمینی در منطقه بهشهر و گلوگاه است. وی تصریح کرد: ایجاد و مدیریت این تشکل ها نیاز به مشارکت همگانی دارد و ما درصدد هستیم تا مدیریت آبهای زیرزمینی و دشت ها در قالب این تشکل ها به مردم واگذار شود و ما با کمک دولت پشتیبانی فنی را انجام دهیم.

چگونگی مدیریت آب بندان ها و اراضی پایین دست

وی درمورد چگونگی مدیریت آب بندان ها و اراضی پایین دست نیز گفت: این بحث در شورای استانی نهایی و نسبتا سازماندهی شده تا از این منابع استفاده حداکثری شود. یخکشی با بیان اینکه منطقه شرقی استان آسیب پذیری بیشتری دارد و کم آب است گفت: برای افزایش میزان بهره وری باید الگوی کشتی که درحال حاضر استفاده می شود بررسی تا در نشست های بعدی مورد بحث و  استفاده قرار گیرد.  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران بر استفاده از علم و تجارب و مشارکت همگانی به منظور مدیریت بهتر منابع  آبی تاکید کرد.در پایان این نشست طی مراسمی از دهیاران فعال در حوزه منابع آب و کشاورزان نمونه در حوزه  بهره وری از آب تجلیل شد.