صبر کنید مدیر دولت روحانی در استانداری مازندران تعیین تکلیف شود!

حوزه اجتماعی استانداری مازندران همچنان اندر خم یک کوچه است که حتما آقای رجبی وندچالی به پست مدیریتی جدیدی دست یابد، تا این حوزه دچار تغییر و تحولی شود.

علی رجبی وندچالی شناخته شده ترین مدیرکل دولت روحانی در استانداری مازندران ، در حالی حیاتی‌ترین پست حوزه اجتماعی استان را در اختیار دارد که این حوزه در استان در وضعیت نامناسبی است که نمونه آن رتبه نخست طلاق کشور برای مازندران است.

رجبی فرمانداری نکا و مدیرکلی ثبت احوال استان را در دولت روحانی به خود دیده است، در اردیبهشت سال ۹۹ نیزمدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران شد و هنوز به رغم تغییرات مدیریتی در استان وی همچنان در حوزه مهم اجتماعی و فرهنگی استانداری تکیه زده است.

رجبی از جمله مدیران دولت روحانی است که منتظرند تا پست و میز مدیریتی جدیدی برای وی تمهید شود تا بتوانند وی را جابه جا کنند.

فرمایش مقام معظم رهبری در به کارگیری جوانان مومن انقلابی در پست های مدیریتی ( البته مازندرانی بودن فراموش نشود!) نیز شاید فراموش شده باشد که هنوز تعیین تکلیف یک مدیر بعد از ۳۰ سال خدمت بر مدیریت حوزه اجتماعی مازندران ارجحیت دارد.

افرادی نظیر ایشان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند ، حداقل سهم و عملکرد آقای رجبی برای وضعیت نامناسب حوزه اجتماعی و فرهنگی استان در حدود سه سال اخیر چه بوده است؟

حالا چگونه این مدیر پا به ‌سن گذاشته با کارنامه مشخص، سودای فرمانداری و مدیرکلی را در سر دارد و همچنان امیدوار به ادامه کار است؟ ولی باید پرسید که عمر دولت سیزدهم عنقریب به نیمه نزدیک می شود چرا حوزه مهم و حیاتی اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران تعیین تکلیف نمی‌شود؟