سلب عضویت مرتضی زارعی از شورای شهر محمودآباد

حرف آنلاین : مرتضی زارعی به دلیل اهانت و توهین به خانواده های محترم شهدا از عضویت دائم عضو شورای اسلامی شهر محمودآباد سلب شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ رضا علیخانی دبیر هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مازندران از رسیدگی به تخلفات مرتضی زارعی عضو شورای شهر محمودآباد خبر داد.

به گفته وی، اهانت، فحاشی، و توهین به خانواده‌های شهدا از جمله تخلفات آیت فرد بوده است.

علیخانی اعلام کرده که در جلسه هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات،  هر ۵ عضو این هیئت به سلب عضویت دائم مرتضی زارعی عضو شورای اسلامی شهر محمود آباد رأی دادند.

علیخانی افزود : این رأی پس از بررسی محتویات پرونده، بحث و تبادل نظر و تحقیقات صورت گرفته صادر شده است.

این رأی مستند به بند ۸ ماده ۹۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صادر شده است.