مدیر امور شعب بانک مسکن‌مازندران خبرداد:

رشد۱۵۰ درصدی پرداخت تسهیلات بانک مسکن مازندران

اسحق پاک نیا : مدیر امور شعب بانک مسکن‌مازندران گفت: تسهیلات پرداختی بانک مسکن مازندران در سالجاری ۱۵۰درصد رشد داشته است.

به گزارش حرف آنلاین، حاجی‌پور مدیر امور شعب بانک مسکن مازندران در نشست خبری دهه فجر با بیان اینکه، بانک‌مسکن با ۵۲ شعبه در مازندران به لحاظ شعبه و پرسنل جایگاه هشتم میان شبکه بانکی دولتی دارد، اظهار داشت: ۵.۸ درصد منابع بانکی استان در اختیار بانک مسکن است و تا پایان آبان ۱۳۴۷ میلیارد که ۷۸ هزار میلیارد سهم بانک مسکن بوده است.

به گفته وی، بانک مسکن مازندران در حوزه تحقق اهداف رتبه یک کشور را دارد و در حوزه وصول مطالبات نیز در استان های موفق کشور است.

وی به ارائه آمار پرداخت و گفت: مانده مصارف شبکه بانکی استان ۱۱۷۴ میلیاردتومان است که ۱۱ درصد این مصارف سهم بانک مسکن بود. این عدد با تسهیلات پرداخت شده متفاوت است البته میانگین مانده مصارف شبکه بانکی استان ۱۳ درصد رشد داشته است که در بانک مسکن ۲۵ درصد بوده است.

بانک مسکن در مازندران حداکثر ۹۰درصد منابع بانکی را می‌تواند تسهیلات پرداخت کند که در بین شبکه بانکی استان میانگین ۸۷ انجام شده است. اما این نسبت در بانک مسکن ۱۶۵ درصد است که نشان می‌دهد از منابع دیگر استان‌ها نیز استفاده شده است.

به گفته وی، پرداخت تسهیلات بانک مسکن مازندران در ۱۰ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، بانک حدود ۱۸هزار میلیارد تومان بود و امسال بیش از ۴۵هزار میلیاردتومان رسید که حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته است. در بخش مشارکت مدنی(ساخت مسکن) ۲۶ هزار میلیارد، خرید خانه ۴۶۰۰ میلیارد، قرض الحسنه ۱۷۶۱ میلیارد و جعاله ۳۳۵۶ میلیارد امسال عمده پرداخت تسهیلات بود. البته تکلیف داریم که ۹۰درصد تسهیلات در بخش مسکن باشد که تاکنون اجرایی شده است.

حاجی‌پور مدیر امور شعب بانک مسکن مازندران با اشاره به اینکه ساخت و ساز با دو‌ رویکرد در حال انجام است، تصریح کرد: در حالت اول خانه دار شدن افراد بدون‌مسکن است که دولت تصمیم‌گرفته با تامین‌زمین هزینه ساخت مسکن برای اقشار فاقد مسکن کاهش یابد. در نهضت ملی مسکن در شهرهای بزرگ ۳۵۰ و شهرهای کوچک ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دارد و مابقی را مالک تامین‌ می‌کند.  افرادی هم‌که زمین داشته باشند می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند. در این حالت هدف دولت فقط تولید مسکن است تا بتواند عرضه و تقاضا را مدیریت کند.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن دولت همه بانک های خصوصی و دولتی را مکلف کرده که ۲۰درصد تسهیلات را در این حوزه مصرف کنند. در سال اول طرح نهضت ملی مسکن یک‌پنجم این تسهیلات بر عهده بانک مسکن بود که انجام شد اما بانک های دیگر مشارکت فعلی نداشتند و به تعهدات خود در استان و کشور عمل نکردند.  در تسهیلات طرح‌نهضت ملی مسکن از منابع داخلی بانک ها باید باشد اما در مسکن‌مهر خط اعتباری دولت تعیین کرده بود برای همین‌نیاز است تا همه بانک ها مشارکت کافی داشته باشند.

حاجی‌پور درباره اقدامات دیگر نیز گفت: حدود ۷۳۸۸ واحد مسکن با ۲۲۷۰۰میلیاردتومان اعتبار در سال اول در سال نهضت ملی مسکن انجام شد و پروژه های دیگر نیز در نوبت است. در حوزه نوسازی و احیای بافت فرسوده شهری نیز حدود ۹۴۶ واحد مسکن با ۲۶۶۰ میلیاردتومان تسهیلات پرداخت شده است. با هماهنگی وزارت راه سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیارد تومان است که ۱۵۰ میلیارد آن سود صفر درصد دارد و نصف دیگر ۱۸ درصد است. تا سازندگان در این حوزه تشویق شوند.

به گفته وی، در حوزه مسکن مهر نیز ۱۹۰۰ واحد نیمه کاره مانده و بانک مسکن آماده پرداخت تسهیلات است اما مشکلات داخلی دارند که در صورت رفع آن، تسهیلات پرداخت می‌شود.