درباره یک اتفاق غیرعادی در شهرداری ساری / تغییر معاون منطقه 2 با هشدار پیمانکار !

شنیده شده که موقعیت شغلی معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری منطقه2 ساری، به‌دلیل دفاع از حق و حقوق شهرداری به خطر افتاده است.

به گزارش حرف آنلاین؛ شکی نیست که حفظ حقوق ارباب رجوع، همواره در اولویت قرار دارد و مدیران و پرسنل هر سازمان و نهاد و دستگاهی، موظفند که به‌شکل شایسته، پاسخگوی مردم و مراجعین باشد اما اگر یکی از آن‌ها پا را فراتر از گلیم‌اش بگذارد، چطور؟!

یک پیمانکار به شهرداری مراجعه کرده و خواسته‌اش (که شنیده‌ایم خیلی هم «روتین» نبوده) را با لحنی نه‌چندان زیبنده مطرح کرده است. معاون مربوط هم سعی کرده پاسخ مناسبی بدهد اما در نهایت با ادامه‌دار شدن ماجرا توسط آن پیمانکار، بین‌شان کمی مجادله شده است. پیمانکار هم با لحنی تهدید‌آمیز و با صدای بلند اعلام کرده (به‌قول دوستان «بامرام کوی و برزن»)؛ «حالتو می‌گیرم و…»، صحنه را ترک کرده است!

حالا ظاهرا یا واقعا هم موفق شده که حال معاون را به خیال خودش بگیرد؛ چون انگار بازرسی و حراست شهرداری به موضوع ورود کرده‌اند و این آقای معاون است که مدتی‌ست اجازه ندارد در محل کارش حاضر شود!

امیدواریم که کلیت این ماجرا جور دیگری بوده باشد (هرچند تقریبا از وقوع آن اطمینان داریم) و در نهایت توسط سرپرست شهرداری ساری که گفته می‌شود مدیری‌ست که از حاشیه اجتناب می‌کند و برای نظم مدیریتی و جایگاه افراد اهمیت فراوانی قایل است، به‌گونه‌ای مدیریت شود که هم حق به حقدار برسد و هم هر کسی به‌خودش اجازه ندهد، سهم خاصی از قانون برای خود قایل شود.

ضمن احترام به همه پیمانکاران متعهد مازندران و مسئولان خدوم، متاسفانه چند سالی‌ست که برخی پیمانکاران در ساری، آن‌قدر ارج و قرب پیدا کرده‌اند که تصور می‌کنند می‌توانند هرطور که خودشان تصمیم می‌گیرند، رفتار کنند و برای شهرداری نسخه بپیچند؛ مسأله‌ای که بخش مهمی از نابه‌سامانی موجود در شهرداری ساری، نشأت گرفته از آن است و اگر این‌گونه باشد، دیگر سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند و امنیت روحی و روانی پرسنل شهرداری به خطر خواهد افتاد. / منبع : حس هفتم