دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه 24 اردیبهشت – شماره3374

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره 3374 آنچه در این شماره می خوانید…. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران؛ هوشمندسازی روابط‌عمومی‌ها اجتناب‌ناپذیر است حرف آنلاین، اسحق پاک نیا| مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مازندران با تاکید برهوشمندسازی فعالیت روابط عمومی ها گفت: دریک شرایط خاص از لحاظ تصمیمات اقتصادی سطح کلان قرار داریم […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره 3374

آنچه در این شماره می خوانید….

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران؛

هوشمندسازی روابط‌عمومی‌ها اجتناب‌ناپذیر است

حرف آنلاین، اسحق پاک نیا| مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مازندران با تاکید برهوشمندسازی فعالیت روابط عمومی ها گفت: دریک شرایط خاص از لحاظ تصمیمات اقتصادی سطح کلان قرار داریم بنابراین هماهنگی و اطلاع‌رسانی مناسب در شرایط حاضر اهمیت و نقش بسیار زیادی دارد.