دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران-شنبه ۲۴ اردیبهشت – شماره۳۳۷۴

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره ۳۳۷۴ آنچه در این شماره می خوانید…. مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران؛ هوشمندسازی روابط‌عمومی‌ها اجتناب‌ناپذیر است حرف آنلاین، اسحق پاک نیا| مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مازندران با تاکید برهوشمندسازی فعالیت روابط عمومی ها گفت: دریک شرایط خاص از لحاظ تصمیمات اقتصادی سطح کلان قرار داریم […]

دانلود نسخه الکترونیک روزنامه حرف مازندران شماره ۳۳۷۴

آنچه در این شماره می خوانید….

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران؛

هوشمندسازی روابط‌عمومی‌ها اجتناب‌ناپذیر است

حرف آنلاین، اسحق پاک نیا| مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مازندران با تاکید برهوشمندسازی فعالیت روابط عمومی ها گفت: دریک شرایط خاص از لحاظ تصمیمات اقتصادی سطح کلان قرار داریم بنابراین هماهنگی و اطلاع‌رسانی مناسب در شرایط حاضر اهمیت و نقش بسیار زیادی دارد.