خبرنگارِ روزِ خبرنگار نباشید/ جبهه رسانه ای داخل منسجم و یکپارچه نیست

مسئول بسیج رسانه مازندران گفت : نبود چارچوب و قوانین مستحکم در تببین اصولی جایگاه شغلی اصحاب رسانه موجب شده تا بخش قابل توجهی از افراد ناکارآمد خود را به عنوان خبرنگار جا برنند و فقط در روز گرامیداشت خبرنگار پیدایشان شود!

عبدالمهدی حق شناس با بیان اینکه جایگاه مهم رسانه در ایران به خصوص مازندران به دلیل کثرت خبرنگارهای غیر واقعی وزن خود را از دست داده است، اظهار کرد: نبود چارچوب و قوانین مستحکم در تببین اصولی جایگاه شغلی اصحاب رسانه موجب شده تا بخش قابل توجهی از افراد ناکارآمد خود را به عنوان خبرنگار جا برنند و فقط در روز گرامیداشت خبرنگار پیدایشان شود!

مسئول بسیج رسانه مازندران با تاکید بر اینکه نبود قوانین درست در تعیین جایگاه شغل خبرنگاری موجب شده تا این عرصه همیشه مورد بی مهری قرار گیرد؛ گفت: بارها این موضوعات را به مدیران ارشد ملی و استانی گوشزد کردیم اما گوش شنوایی وجود ندارد.

حق شناس در ادامه افزود: در دنیایی که جبهه رسانه ای، با شناسنامه ترین ارکان یک کشور است اما حربه دشمنان در ایران موجب شده این جبهه در کشور ما منسجم و یکپارچه نباشد و در این زمینه مشکلات زیادی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جبهه رسانه ای کشور در برابر جبهه رسانه ای غرب منجسم و یکپارچه نیست؛ گفت: نبود قوانین تعیین جایگاه شغلی خبرنگاران موجب شده تا امکاناتی همچون بیمه، مسکن و امکانات رفاهی برای آنان فراهم نباشد این یک ضربه به جبهه رسانه ای کشور است که آقایان نمی خواهند بپذیرند