جشنواره شهید رجایی مازندران سطح عالی نداشت

حرف آنلاین: رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مازندران گفت: در مجموع ارزيابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی این جشنواره، ۵۸ دستگاه اجرایی در استان ارزيابی شدند و هيچ دستگاهی در سطح عالی‌ نداشتيم، سطح خوب ۷ دستگاه، متوسط ۱۷ و ضعيف نيز ۳۴ دستگاه هستند

فرج الله فتح الله پور صبح  امروز در مراسم جشنواره شهید رجایی مازندران اظهار کردر مردمی بودن، انقلابی بودن، فسادستیزی و سلامت اداری را از جمله شاخصه‌های دولت سیزدهم است و همه دستگاه‌ها و مدیران اجرایی در این راستا باید گام بردارند.

وی افزود: تمرکز مدیر انقلابی باید رفع مسائل اساسی باشد، اجتناب از فساد و تبعیض نیز باید در دستور کار باشد، شایسته سالاری در انتصاب نیروی انسانی، اجرای و ارزشیابی دوره آموزشی مدیران و کارکنان، ارتقای سلامت اداری دستگاه‌ها، ارائه خدمت به شهروندان توانخواه، استقرار نظام توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و غیره از جمله شاخص‌ها است.

فتح الله پور دولت الکترونیک و آسیب‌شناسی و بهبود عملکرد را از دیگر شاخص‌های مهم ذکر کرد و گفت: میزان تحقق اهداف کمی برنامه‌های توسعه و سیاست‌ها و مأموریت‌های مهم دولت از دیگر شاخص‌های ارزشیابی اختصاصی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران تصریح کرد: شورای راهبری توسعه مدیریت ب‌عنوان ستاد جشنواره شهید رجایی استان فعالیت کرده است و دو دستگاهی که بالاترین امتیاز و رشد را داشته باشند، انتخاب می‌شوند، انتخاب دستگاه‌های برتر در سفر رئیس جمهوری و انتخاب دستگاه برتر براساس مقتضیات استانی از جمله معیارها بوده است.

تلاش دستگاه ها برای رشد ۷٫۸درصدی

این مسئول با اشاره به برنامه رشد اقتصادی ۷.۸ درصدی در استان خواستار تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این هدف شد و گفت: میانگین امتیازات عمومی استان ۵۴۸ از هزار نمره و در حوزه اختصاصی ۸۳۲ نمره کسب کرده است.

وی یادآور شد: ۵۸ دستگاه اجرایی در استان ارزیابی شدند و هیچ دستگاهی سطح عالی‌ در جشنواره شهید رجایی مازندران نداشتیم، سطح خوب ۷ دستگاه، متوسط ۱۷ و ضعیف نیز ۳۴ دستگاه هستند.

فتح الله پور یادآور شد: در رنکینگ اختصاصی نیز ۳۱ دستگاه استان عالی، ۱۷ دستگاه خوب، چهار دستگاه متوسط و پنج دستگاه در رده ضعیف قرار گرفتند و در مجموع شاخص‌های عمومی و اختصاصی هیچ دستگاه عالی نداشتیم، ۲۲ دستگاه خوب، متوسط ۲۱ دستگاه و ۱۵ دستگاه در رنکینگ ضعیف قرار گرفتند.