توضیحات توکلی شهردار نور درخصوص حادثه بازار دستفروشان/ برکناری مدیر بازارچه هفتگی

توکلی شهردار نور در خصوص حادثه بازار دستفروشان شهر نور توضیحاتی ارائه کرد‌.

به گزارش حرف آنلاین ؛ در این بیانیه آمده است: راننده لودر برای ایجاد موانع ترافیکی جهت آماده سازی محل بازارچه باید روز قبل در محل حاضر می شد و اقدام می کرد.اما به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه و عدم آماده سازی محل بازارچه، روز چهارشنبه جهت ایجاد موانع ترافیکی در محل بازارچه حاضر شد که در حین ایجاد مانع ترافیکی منجر به مجروح شدن یکی از دستفروشان شد، که این امر سبب ناراحتی و خشمگین شدن دستفروشان عزیز و زحمتکش و درنهایت حمله دستفروشان به راننده لودر شد. راننده لودر در حین خروج از بازارچه با دنده عقب منجر به خسارت به اجناس دستفرشان شد که شهرداری خود را مکلف به جبران خسارت می داند. مدیر بازارچه هفتگی شهرداری نور به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه عزل و راننده لودر بازداشت و پرونده به دستگاه اقضا ارسال شد.

دستفروشان با حمایت شهرداری و به صورت کاملا قانونی در محل بازارچه هفتگی چهارشنبه بازار حضور داشتند و شهرداری خود را مکلف به تامین امنیت دستفروشان می داند.