تصاویر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف استان مازندران

مردم استان مازندران نظیر سراسر ایران با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، شعار مبارزه با استکبار سر دادند.