ترکیب اعضای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مازندران مشخص شد

اعضای کمیسیون های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مازندران دو دور جدید فعالیت مشخص شد.

به گزارش حرف آنلاین؛ اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نام کمیسیون ها و اعضاء مجموعه این اتاق را اعلام کرد که به شرح ذیل می باشد:

کمیسیون صنعت و معدن به ریاست محمد کابلی؛

نائب رئیس : صابر حسین پور بهنمیری

عضو سوم : سعید باقری مرمتی

کمیسیون بازرگانی داخلی و خارجی به ریاست اسماعیل یزدان پناه ؛

نائب رئیس : محمد کابلی

عضو سوم : صابر حسین پور بهنمیری

کمیسیون بازار پول، سرمایه و امور مالیاتی به ریاست سعید باقری مرمتی؛

نائب رئیس : رضا احمدی

عضو سوم : اسماعیل یزدان پناه

کمیسیون گردشگری و نمایشگاهی به ریاست حاج بابایی؛

نائب رئیس: یحیی پور

عضو سوم : امیر میران آملی

کمیسیون کشاورزی به ریاست امیر میران آملی؛

نائب رئیس : اسماعیل یزدان پناه

عضو سوم : یحیی پور

کمیسیون کسب کارهای دانش بنیان و فناوری اطلاعات به ریاست رضا احمدی

نائب رئیس : سعید باقری مرمتی

عضو سوم : محمد کابلی