محمد ابراهیم لاریجانی خبر داد:

تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ در مراحل پایانی

حرف آنلاین: شهردار تنکابن از مراحل پایانی تدوین سند راهبردی در همایش دو روزه تشریح تدوین سخن بمیان آورد.

محمد ابراهیم لاریجانی درباره تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ گفت: با توجه به اینکه طرح های کوتاه مدت بازدهی مناسبی ندارد و زیرساخت های اصلی شهر را تامین نمیکند و به نوعی اتلاف منابع مالی را در بر دارد لذا به منظور جلوگیری از روزمرگی و اجرای برنامه های سالانه در راستای یک برنامه دراز مدت ده ساله در حال تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ هستیم که در این سند 10 برنامه یکساله به هم پیوسته نوشته می شود .
وی افزود: ستادی برای تدوین این سند راهبردی 10 ساله تشکیل شد که هفت کارگروه تخصصی شامل کارگروه معماری شهرسازی ، کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری ، کارگروه گردشگری آموز فرهنگی و اجتماعی ، کارگروه خدمات شهری و محیط زیست ، کارگروه خدمات مدیریت و تحول هوشمند ، کارگروه ایمنی و مدیریت بحران ، و کارگروه حمل و نقل و ترافیک را در زیر مجموعه خود دارد.
ضمن اینکه از ظرفیت شورای نخبگانی متشکل از بازار ، محلات و اقشار در حوزه های مختلف استفاده شده است.
لاریجانی تصریح کرد: هر کارگروه فعالیت های وضع موجود را ابتدا بررسی کرد و یک برنامه با چشم انداز و هدف گذاری ۱۰ ساله برای افق ۱۴۱۰ تنکابن را تدوین نموده و در نهایت آن را در قالب برش های یک ساله تبدیل به برنامه عملیاتی می نماید و انشالله از ۱۴۰۱ شهرداری تنکابن برنامه ۱۰ ساله را اجرا خواهد کرد تا بتواند به نقطه و هدف گذاری خود برسد.
شهردار تنکابن که سابقه چندین دوره مدیرکلی در سطوح ملی را در کارنامه خود دارد بیان کرد: روئسای ادارات دولتی، نهاد ها ، ارگانها و ادارات تابعه شهرداری تنکابن به عنوان افرادی که در آینده قرار است این برنامه ۱۰ ساله را اجرا کنند در این کارگروه ها نقش فعالی دارند و از نظرات آنها نیز استفاده می شود. در حقیقت تدوین این سند با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی که در آینده در اجرای سند نقش دارند انجام شده تا تا کتابخانه ای با آن برخورد نشود .
وی افزود : برای تدوین سند راهبردی تنکابن ۱۴۱۰ طی شش ماه کار مطالعاتی انجام شده و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تنکابن بلافاصله ستاد اجرایی آن شکل می گیرد.
لاریجانی تاکید کرد: این سند دارای پنج راهبرد اصلی شامل زیست پذیری، بانک پذیری، رقابت پذیری، هوشمندسازی و حاکمیت خوب شهری است.