تاثیرگذاری آموزش های فنی و حرفه ای مازندران در کاهش آسیب های اجتماعی

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه ای نقش تاثیرگذاری در کاهش آسیب های اجتماعی دارد؛ گفت : مهارت آموزی موجب بهبود وضعیت افراد آسیب دیده می شود.

به گزارش حرف آنلاین؛ سید حسن درویشی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران خانواده و محیط زندگی را از جمله ارکان اصلی زندگی و تشکیل شخصیت هر فرد دانست و گفت : گاه بنا به دلایلی افراد از داشتن چنین نعمت هایی محروم شده و به انواع آسیب های روحی، روانی و اجتماعی دچار می شوند که در نهایت ممکن است در برخی از این افراد موجبات آسیب رساندن به خود و جامعه صورت پذیرد.

وی با اشاره به افراد آسیب‌دیده و آسیب پذیر که عموماً در نقاط ضعیف شهری و روستایی سکونت دارند، افزود : با ارتقاء وضعیت شغلی، افزایش دانش فنی و همچنین ارتقای سلامت روانی، احساس مهم بودن داشته و با مسئولیت پذیری در خود و جامعه و درک واقع بینانه از زندگی همراه با امید به آینده رویکرد مناسبی ایجاد خواهند کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با عنوان اینکه آموزش های فنی و حرفه ای می تواند نقش تاثیرگذاری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد، اظهار کرد : مهارت آموزی موجب بهبود وضعیت شغلی، سلامت روانی، روابط فردی و روابط اجتماعی در افراد آسیب دیده می شود.

او با اذعان به اینکه در سال گذشته ۶۷۱ نفر در سکونت‌گاه‌های غیر رسمی، ۳۹ کودک کار، ۴۱۰ نفر از زنان سرپرست خانوار و ۱۲۴۴ نفر از معتادین بهبود یافته تحت آموزش های فنی و حرفه ای فرا گرفتند، تصریح کرد : پس از کسب گواهینامه مهارت از طریق دستگاه‌های حامی مساعدت های لازم برای ایجاد اشتغال و خودکفایی مالی صورت گرفت.

دبیر شورای مهارت مازندران با اشاره به اینکه توجه جدی تر مسئولین به سازمان های آموزشی و بالاخص سازمان آموزش فنی و حرفه ای در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی از جمله ضروریات مطرح شده در آینده بوده است، خاطرنشان کرد : این نهاد، آموزش های خود را غالبا به صورت رایگان در اختیار نقاط حاشیه نشین و افراد آسیب ‌دیده قرار می‌دهد.