برگزاری نخستین همایش ملی بازرسان، کارشناسان ارزیابی عملکرد و واحد حقوقی ادارات کل دامپزشکی استان ها در مازندران

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی مازندران از برگزاری نخستین همایش ملی بازرسان، کارشناسان ارزیابی عملکرد و مسئولین واحد حقوقی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در مازندران خبر داد.

دکتر حمزه آقاپور کاظمی، سرپرست اداره‌کل دامپزشکی مازندران در گفت و گو با حرف آنلاین گفت : این همایش با همکاری دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و اداره‌کل دامپزشکی استان مازندران و با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، کارشناسان حوزه بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوقی سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۳ و ۲۴ خردادماه سال جاری در شهرستان ساری برگزار می‌گردد.

وی با بیان اینکه بازرسی و ارزیابی محور برگزاری این همایش دو روزه است، گفت: کارگاه های آموزشی و تخصصی با حضور اساتید و شرکت مدیران بازرسی و حقوقی و ارزیابی دامپزشکی استان ها برگزار خواهد شد.

آقاپورکاظمی بازرسی و ارزیابی را از نقاط کلیدی و حساس ادارات برشمرد و اظهار داشت: واحدهای حقوقی، بازرسی و ارزیابی در خدمات‌دهی و توانمندی ادارات نظیر صدور مجوزها و پروانه هه تاثیر بسزایی دارند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی مازندران با اذعان بر اینکه آگاهی نیروی انسانی باعث جلوگیری از خسارت به تولید می شود، تصریح کرد :شناسایی نقاط ضعف و قوت با ارزیابی صحیح، برنامه ریزی مدون‌ و دقیق تر سازمانی از لاش های حوزه امنیت غذایی در حول سه محور است.

او ادامه داد : امنیت غذایی در تولید و در مصرف دامپزشکی نقش دارد.

این مسئول یادآور شد : شعار مزرعه سفره صرفا یک شعار نیست بلکه عمل در حال اجراست.

آقاپورکاظمی دامپزشکان را سربازان گمنام نظام بهداشتی کشور برشمرد.