مدیرکل پزشکی قانونی مازندران؛

برق جان 42 مازندرانی را در سال گذشته گرفت

حرف آنلاین: مدیرکل پزشکی قانونی استان گفت : در سال گذشته 42 نفر به دليل برق‌گرفتگي در استان جان خود را از دست دادند،‌ اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشت.

علی عباسی افزود : از كل موارد برق‌گرفتگي در سال گذشته 37 نفر مرد و ما بقی زن هستند، مرداد ماه با 10 ، شهریور با 9 و تیر با 5 فوتی بیشترین ماه هایی بود که در آن حادثه به ثبت رسید.

 

وی خاطرنشان کرد: بررسي هاي انجام شده در سازمان پزشکي قانوني نشان مي دهد که اغلب اين حوادث به دليل عدم آشنايي با اصول پيشگيري از وقوع برق گرفتگي و اصل کلي برق گرفتگي، یعنی عبور جريان برق از بدن به زمين رخ می دهد.

 

مدیرکل پزشکی قانونی عنوان کرد: فيوزها، چه اتوماتيک چه غير اتوماتيک از برق گرفتگي جلوگيري نمي كند و جريان برق بسيار اندکي ـ در حد 100 ميلي آمپر ـ در صورت عبور از بدن ما، با از کار انداختن قلب، موجب مرگ انسان مي شود، در حالي که فيوزها با جريان ده ها و حتي صدها برابر اين ميزان هم از کار نمي افتند. به خاطر داشته باشيم فيوزها با قطع جريان برق از وقوع خرابي در سيم کشي و آتش سوزي پيشگيري مي کنند و نمي توانند از برق گرفتگي و مرگ ناشي از آن جلوگيري کنند.

 

این مسئول گفت: از سويي سيم اتصال به زمين در پيشگيري از برق گرفتگي نقش موثری دارد. وجود سيم سوم در سيم کشي منازل (سيم اتصال به زمين) بسیار مهم بوده و به جلوگيري از برق گرفتگي کمک می کند.

 

وی اضافه کرد: برق گرفتگي در محيط هاي مرطوب بسيار محتمل تر از محيط هاي خشک است. مقاومت دست خشک انسان در مقابل برق، هزاران برابر بيشتر از پوست خيس و مرطوب است و لذا خشک نگه داشتن پوست دست و مراقبت جهت اجتناب از هر گونه تماس با وسایل هادی جریان برق به پیشگیری از بروز این حوادث کمک خواهد کرد. به یاد داشته باشیم در صورتی که با برق سر و کار داریم از کفش های با عایق خشک استفاده کنیم و مراقب باشیم هیچ قسمتی از بدن ما به طور مستقیم با زمین تماس پیدا نکند.